DECORACIÓ DE NADAL ARTESANAL

DECORACIÓ DE NADAL ARTESANAL

Des de l'Excma. Diputació provincial d'Alacant s'ha adquirit decoració de nadal elaborat artesanalment per l'artista fogueril Pedro Espadero. La decoració consisteix en un arbre de Nadal de més de 4 metres i una bústia per a les cartes a Papa Noël i els Reis Mags. El...

ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES SOLARS

ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES SOLARS

Des de l'Excma. Diputació provincial d'Alacant s'han rebut 4 fanals solars que s'han instal·lat en el Tossalet de Tots i en el Mirador del Girona. El pressupost ascendeix a 4.477,68.-€. subvencionat al 100% per l'Excma. Diputació provincial d'Alacant. Amb aquesta nova...

SUBVENCIONS SECTORS PRODUCTIUS 2021

SUBVENCIONS SECTORS PRODUCTIUS 2021

L'Ajuntament de Sanet i els Negrals, ha resultat beneficiari de DUES SUBVENCIONS dinerària de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant per un import total de 9.648,14.-€. per a actuacions incloses dins de la convocatòria de l'Àrea de desenvolupament Econòmic i Sectors...

EMERGE 2021

EMERGE 2021

Ahir es va iniciar el Programa EMERGE 2021 a través del qual s'han contractat 5 veïns per un període de sis mesos a jornada completa. Aquesta actuació s'enquadra dins de les subvencions destinades a la contractació de persones aturades per corporacions locals de la...

Historico de noticias