SERVEI DE TRADUCCIÓ 2021

SERVEI DE TRADUCCIÓ 2021

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, ha concedit a l'Ajuntament de Sanet i els Negrals una subvenció de 2.323,20.-€. per a patisca gar les despeses del servei de traducció que l'Ajuntament ofereix setmanalment a tots aquells que el requerisquen. L'Ajuntament en...

Historico de noticias