ÀREES O SERVEIS MUNICIPALS REGIDOR DELEGAT
Urbanisme i Cultura. D. Antonio Perelló Gavilá
Hisenda, Serveis Socials, Drogodependència, Dona, Igualtat, Atenció jubilats i Pensionistes. D. Javier Ramis Almiñana
Estrangeria i Medi Ambient Dña. Christine Ann Thomas
Noves Tecnologies i Energies Alternatives, Participació, Transparència, Sanitat i Serveis, Esports, Interior, Festes i Joventut. Reservadas a la Alcaldía.
Agricultura, Infància i Ensenyament. D. Juan Carlos Almiñana Pastor