Aprovació del Pla General d’Ordenació Urbanística de Sanet y Negrals

 

La Direcció Territorial d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, núm. 133 de data 13 de juliol de 2012 (pàgines 24 a 79), l’aprovació Definitiva de el Pla General del Municipi de Sanet y Negrals i les seues normes urbanístiques.