BASES PER A CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE TÈCNIC AUXILIAR DE CULTURA DE LA MANCOMUNITAT CIRCUIT CULTURAL COMARCAL DE LA MARINA ALTA. PRIMER.- OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES Lloc: Tècnic Auxiliar Cultura. Relació: Contracte laboral de...