PROGRAMACIÓ DE FESTES DEL 2 AL 11 DE SETEMBRE DE 2022

DIVENDRES 2 DE SETEMBRE
12:00h. Volteig general de campanes anunciant
l’inici de les festes patronals.
20:00h. Xupinazo i Pregó al balcó de l’ajuntament
per tirar el coet inicial de les Festes del Crist 2022
acompanyats per una xaranga. La comissió de
festes convidarà a cervesa.
22:00h. Sopar a la plaça del Crist per als
pensionistes de Sanet i els Negrals, subvencionat
pel M.I. Ajuntament i amenitzat pel gran Micky
(Eurovision 1977).
DISSABTE 3 DE SETEMBRE
12:00h. Volteig general de campanes.
23:00h. Acte de presentació de les festeres i festers
oficials i infantils del 2022 a la Plaça del Crist.
01:00h. Gran discomòbil CACHONDEO PARTY.
DIUMENGE 4 DE SETEMBRE
11:00h. Inici del II Concurs de Dòmino.
12:00h. Volteig general de campanes.
13:00h. Concentració de quintades a la plaça del
Crist acompanyats per la Batucada Batugaria de
la Rectoria. La comissió de festes obsequiarà els
assistents amb cassalla i cervesa.
13:30h. Dinar de quintos.
DILLUNS 5 DE SETEMBRE
11:00-14:00h. Parc aquàtic a la piscina municipal.
Els menuts també tindran inflables al poliesportiu.
12:00h. Volteig general de campanes.
17:00h-19:00h. Continua el parc aquàtic.
18:30h. Partida de pilota valenciana entre jóvens
pilotaris de l’escola d’Ondara al carrer Doctor
Tomás Mut.
20:30h. Exhibició del grup de danses “La llata de
Gata” a la plaça del Crist.
22:00h. Sopar popular de Coques amenitzat pel
grup SOMNIS.
01:00h. Gran “Cordà” de coets sense tro i foc gelat
(apta per a tots els públics sota les normes de
l’organització). Disparada pels Amics del Coet de
la Rectoria.
02:30h. Discomòbil amb els DJ’s locals VICENT
BALLESTER I MIKI.
DIMARTS 6 DE SETEMBRE
11:00h. VI Casserolada infantil pel poble i a
continuació Carretons en el poliesportiu.
12:00h. Finals del II Concurs de Dòmino.
13:00h. III BIRRATLON a la plaça Melchor Mut.
17:00h. I Concurs de Kau a la llar del Pensionista.
20:00h. Cercavila de la Colleta del Verger amb la
recollida de festers i festerets oficials i infantils
més els voluntaris que vulguen realitzar l’Ofrena
Floral a la Puríssima.
22:00h. Sopar popular amb truita gegant (sense
pa) a la plaça del Crist amenitzat per RAQUEL I
XIMO.
01:30h. Correfoc a càrrec dels Dimonis Polopins.
DIMECRES 7 DE SETEMBRE
08:00h. Gran despertada amb coets, campanes i
la xaranga Mama’t i Calla.
12:00h. Cercavila i arreplegada de Festers i
Festeres per la Colleta del Verger.
12:30h. Missa en honor a la Immaculada Concepció
cantada pel Cor Garlochi de la Casa de Andalucía
de Dénia. En finalitzar es dispararà una traca i la
Comissió del 2022 convidarà un Vi d’Honor a la
porta de l’església. El Pa Beneït es repartirà casa
per casa.
18:00h. Festa Infantil amenitzada per un increïble
DJ Minidisc On de l’Estranya Companyia de Teatre.
La comissió repartirà berenar als més menuts.
20:30h. Cercavila i arreplegada de Festers i
Festeres per l’Agrupació Musical la Rectoria.
21:00h. Solemne Processó en honor a la
Immaculada Concepció, en finalitzar es dispararà
una traca multicolor.
22:00h. Sopar popular amb Pollastre al
“Chilindrón” (sense pa) a la plaça del Crist. Durant
el sopar es repartiran els premis del II Torneig de
Pàdel, II Concurs de Dòmino, i I Torneig de Kau.
00:30h. Gran revetla amenitzada per l’orquestra
EUFORIA.
DIJOUS 8 DE SETEMBRE
08:00h. Gran despertada de coets, campanes i la
Batucada Batugaria de la Rectoria.
12:00h. Cercavila i arreplegada de Festers i
Festeres per la Colleta del Verger.
12:30h. Missa Solemne en honor al Santíssim
Crist de la Salut cantada per la Coral de la Rectoria.
En acabar es dispararà una traca multicolor i la
Comissió del 2022 convidarà a un Vi d’Honor
davant l’església. El Pa Beneït es repartirà per les
cases.
18:30h. Taller de Màgia a la Plaça del Crist per als
més menuts. Es repartirà berenar.
20:30h. Cercavila i arreplegada de Festers i
Festeres per l’Agrupació Musical la Rectoria.
21:00h. Disparat de 21 salve per donar inici a la
Solemne Processó en honor al Santíssim Crist de la
Salut. En acabar es dispararan focs d’artifici que
es podran veure al lloc de costum.
00:30h. Fabulosa nit de música amb l’orquestra
LA PATO.
DIVENDRES 9 DE SETEMBRE
09:00h. Volteig general de campanes.
10:00h. Repartiment de Pa Beneït i Xocolate per
les cases amb l’Agrupació Musical la Rectoria.
12:00h. Cercavila per l’Agrupació Musical la
Rectoria amb els Festers i Festeres.
12:30h. Missa en honor a la “Mare de Déu dels
Dolors” cantada. En acabar es dispararà una
sonora traca.
18:00h. Jocs infantils i carrera de cintes a la Plaça
del Crist.
19:00h. Berenar en “Orxata i fartons”.
20:30h. Cercavila i arreplegada de Festers i
Festeres per l’Agrupació Musical la Rectoria.
21:00h. Processó en honor a la “Mare de Déu
dels Dolors”, en acabar es dispararà una traca
multicolor.
00:30h. VII Edició de SANET & ROLL amb els grups
Homo No Sapiens, Nativa i La Llavor.
DISSABTE 10 DE SETEMBRE
14:00h. Dinar Popular de Bou Torrat (sense pa) al
carrer Palacio i carrer Ample, amenitzat per un DJ.
19:00h. Gran desfilada de carrosses i comparses
amenitzada per la Colleta del Verger i la xaranga
Mama’t i Calla.
01:00h. Gran nit de ball amb l’espectacular
orquestra SEVEN CRASHERS.
DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
19:00h. Gran concert de l’Orquestra de la Marina
Alta a l’església.
Festes Patronals Crist de la Salut 2022
La Comissió de Festes es reserva el dret de
canviar i/o suprimir qualsevol dels actes
programats per causes imprevistes.
28 Festes Patronals Sanet i els Negrals Del 2 a l ’11 de setembre 29 · 2022
Fiestas Patronales Cristo de la Salud 2022 Festivities Cristo de la Salud 2022
VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
12:00h. Volteo general de campanas anunciando el inicio de las
fiestas patronales.
20:00h. Chupinazo y Pregón en el balcón del ayuntamiento para
lanzar el cohete inicial de las Fiestas del Cristo 2022 acompañados
de una xaranga. La comisión de fiestas invitará a cerveza.
22:00h. Cena en la plaza del Cristo para los pensionistas de Sanet
y Negrals, subvencionado por el M.I. Ayuntamiento y amenizado por
el gran Micky (Eurovisión 1977).
SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
12:00h. Volteo general de campanas.
23:00h. Acto de presentación de las Festeras y Festeros oficiales e
infantiles del 2022 en la plaza del Cristo.
01:00h. Gran discomóvil CACHONDEO PARTY.
DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
11:00h. Inicio del II Concurso de Dominó.
12:00h. Volteo general de campanas.
13:00h. Concentración de quintos en la plaza del Cristo
acompañados por la Batucada Batugaria de la Rectoría. La comisión
de fiestas obsequiará a los asistentes con cazalla y cerveza.
13:30h. Comida de quintos.
LUNES 5 DE SEPTIEMBRE
11:00-14:00h. Parque acuático en la piscina municipal. Los
peques tendrán colchonetas en el polideportivo.
12:00h. Volteo general de campanas.
17:00-19:00h. Continúa el parque acuàtico.
18:30h. Partida de pelota valenciana entre jóvenes jugadores de la
escuela de Ondara en la calle Doctor Tomás Mut.
20:30h. Exhibición del grupo de danzas “La llata de Gata” en la
plaza del Cristo.
22:00h. Cena popular de cocas amenizada por el grupo SOMNIS.
01:00h. Gran “cordà” de cohetes sin trueno y fuego helado. (Apta
para todos los públicos bajo las normas de la organización).
Disparada por los Amics del Coet de la Rectoria.
02:30h. Discomóvil con los DJs locales VICENT BALLESTER Y MIKI.
MARTES 6 DE SEPTIEMBRE
11:00h. VI Cacerolada infantil por el pueblo y a continuación
Carretones en el polideportivo.
12:00h. Finales del II Concurso de Dominó.
13:00h. III BIRRATLÓN en la plaza Melchor Mut.
17:00h. I Concurso de Kau en el hogar del Pensionista.
20:00h. Pasacalle por la Colleta del Verger con la recogida de
Festeras y Festeros oficiales e infantiles más los voluntarios que
deseen realizar la Ofrenda Floral a la Purísima.
22:00h. Cena popular de tortilla gigante (sin pan) en la plaza del
Cristo amenizado por RAQUEL Y XIMO.
01:30h. Correfoc a cargo dels Dimonis Polopins.
MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
08:00h. Gran despertada con cohetes, campanas y la xaranga
Mama’t i Calla.
12:00h. Pasacalle y recogida de Festeras y Festeros por la Colleta
del Verger.
12:30h. Misa en honor de la Inmaculada Concepción cantada por
el Coro Garlochi de la casa Andalucía de Denia, al terminar disparo
de una traca y la Comisión del 2022 invitará a un Vino de Honor en
la puerta de la iglesia. El Pan Bendito se repartirá casa por casa.
FRIDAY 2ND SEPTEMBER
12:00h. Bell ringing announcing the beginning of the festivities.
20:00h. “Chupinazo” and Opening address on the balcony of the
Town Hall to throw the initial rocket of the Fiestas del Cristo 2022
accompanied by a xaranga. The Commission 2022 will invite you
to drink beer.
22:00h. Dinner for pensioners at the Plaza del Cristo of Sanet y
Negrals, subsidised by the Town Hall and entertained by the great
Micky (Eurovisión 1977).
SATURDAY 3RD SEPTEMBER
12:00h. General ringing of bells.
23:00h. Spectacular presentation of the official Festeras and
Festeros 2022 at the Plaza del Cristo.
01:00h. Great CACHONDEO PARTY disco.
SUNDAY 4 SEPTEMBER
11:00h. Start of the II Domino Contest.
12:00h. General ringing of bells.
13:00h. Concentration of quintos at the Plaza del Cristo
accompanied by the Batucada Batugaria of the Rectoria. The
Commission 2022 will invite you to drink cassalla and beer.
13:30h. Quintos lunch.
MONDAY 5TH SEPTEMBER
11:00-14:00h. Water fun park for children at the municipal
swimming pool. There will be bouncy castles in the sports center
for smaller children.
12:00h. General ringing of bells.
17:00-19:00h. Continuation of the water park.
18:30h. Valencian pelota match between young players from the
Ondara school in Doctor Tomás Mut street.
20:30h. Exhibition by the “Llata de Gata” dance group at the Plaza
del Cristo.
22:00h. Cocas Popular dinner enlivened by the group SOMNIS.
01:00h. Great “cordà” of rockets without thunder and icy fire
(suitable for all audiences under the rules of the organization).
Fired by the Amics del coet de la Rectoria.
02:30h. Disco-mobile with local DJs VICENT BALLESTER and MIKI.
TUESDAY 6TH SEPTEMBER
11:00h. VI Children Cacerolada through the village followed by
Carretones at the sports centre.
12:00h. Finals of the II Domino Contest.
13:00h. III BIRRATLÓN at Melchor Mut square.
17:00h. 1st Kau competition at the Pensioners’ Home.
20:00h. Parade of the Colleta del Verger and collection of Festeras
and Festeros, and volunteers who wish to participate the Floral
Offering to the Purísima.
22:00h. Giant omelette dinner (without bread) at the Plaza del
Cristo with music by RAQUEL Y XIMO.
01:30h. Correfoc by Dimonis Polopins.
WEDNESDAY 7TH SEPTEMBER
08:00h. Great awakening with rockets, bells and the xaranga
Mama’t i Calla.
12:00h. Parade and gathering of the Festeras and Festeros by the
Colleta del Verger.
12:30h. Mass in honour of the Immaculate Conception sung by the
Garlochi Choir of the Casa de Andalucía of Dénia. After, there will be
fireworks and the 2022 Commission will invite to a Wine of Honour
at the door of the church. The Blessed will be taken to the houses.
18:00h. Children party enlivened by an incredible DJ Minidisc On
from the Estranya Companyia de Teatre.. The commission will hand
out snacks for the little ones.
20:30h. Parade and collection of Festeras and Festeros by the
Agrupación Musical la Rectoría.
21:00h. Solemn procession in honour of the Immaculate Conception,
at the end multicoloured fireworks display will take place.
22:00h. Popular dinner of “Chilindrón” Chicken (without bread) at
the Plaza del Cristo. During the dinner, the prizes for the II Paddle
Tennis Tournament, the II Dominoes Competition and the I Kau
Competition will be handed out.
00:30h. Great evening entertained by the orchestra EUFORIA.
THURSDAY 8TH SEPTEMBER
08:00h. Great awakening with fireworks, bells and the Batucada
Batugaria of the Rectoria.
12:00h. Parade and gathering of Festeras and Festeros by the
Colleta del Verger.
12:30h. Solemn Mass in honour of the Santísimo Cristo de la Salud
sung by the Coro de. At the end, a multicoloured firework will be
fired and the 2022 Commission will invite to a Wine of Honour in
front of the church. The Blessed will be distributed to the houses.
18:30h. Magic workshop for children at the Plaza del Cristo. There
will be a snack for the little ones.
20:30h. Parade and collection of Festeras and Festeros by the
Agrupación Musical la Rectoría.
21:00h. Firing of the 21 Salve to start the solemn procession in
honour of the Santísimo Cristo de la Salud. After the procession,
fireworks will be launched and can be seen from the usual place.
00:30h. Fabulous night of music with the orchestra LA PATO.
FRIDAY 9TH SEPTEMBER
09:00h. General ringing of bells.
10:30h. Handing out of Blessed and Chocolate to the houses
accompanied by the Agrupación Musical la Rectoría.
12:00h. Collection of the Festeras and Festeros by the Agrupación
Musical la Rectoría.
12:30h. Sung mass in honour of the “Virgen de los Dolores”. At the
end there will be a fireworks display.
18:00h. Children games and ribbon races in the Plaza del Cristo.
19:00h. Snack with “Orchata i