xarxallibres
XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d’un banc de llibres i altres materials per a l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica als centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana. XarxaLlibres, al nostre poble, és un programa cofinançat a parts iguals per la Generalitat Valenciana, la Diputació d’Alacant i l’Ajuntament de Sanet i Negrals i al que pot acollir-se tot l’alumnat dels estudis abans indicats i que estiguen EMPADRONATS al nostre municipi (estudien o no al centre de Sanet i Negrals).:: Pagament de les ajudesLa quantia individual per alumne/a serà com a màxim de 200 euros, que es rebran en dues fases:

– Fins als primers 100 euros es rebran mitjançant transferència bancària per part de l’Ajuntament de Sanet i Negrals.

– Fins als 100 euros restants (segons el total de la factura) es faran efectius quan es retornen els llibres de text en bon estat en finalitzar el curs 2015-2016 (del procediment per a fer este retorn de llibres i rebre esta ajuda final s’informarà més endavant).

::  Tramitació

Documents a presentar davant l’Ajuntament:

– Document de sol·licitud

– Factura de compra dels llibres per compres efectuades durant l’any 2015. La factura haurà d’anar a nombre de l’alumne/a, mare, pare o tutor/a i ha de contindre NIF/CIF i adreça del proveïdor, data, número de factura, i un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu. D’este document cal presentar davant l’ajuntament ORIGINAL i FOTOCÒPIA.

Si heu perdut la factura, heu de demanar una còpia o duplicat a l’establiment on heu adquirit els llibres de text.

Si els llibres s’han adquirit mitjançant l’AMPA o una empresa distribuïdora, s’haurà de sol·licitar a l’AMPA un document justificatiu individualitzat amb les dades de l’alumne/a, l’import, relació de llibres adquirits i dades de la factura global en la qual estan inclosos.

::  Com emplenar el document de sol·licitud

Opció A:

Cal emplenar el formulari electrònic que estarà disponible en la URL: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17854. Buscar «on s’ha d’anar?» i clicar en «Per internet«.

https://gestioxarxallibres.edu.gva.es

Caldrà emplenar el formulari i una volta completades totes les dades el sistema generarà automàticament un document PDF que haurem d’imprimir i signar i on ja estarà indicat el número d’expedient. Aquesta documentació hi ha que portar-la a l’Ajuntament.

S’ha de disposar per tant d’un ordinador amb un requisits tècnics mínims (molt bàsics) connectat a internet i a una impressora. És l’opció més recomanable per a evitar errades i garantir el pagament de les ajudes.

 

Opció B:

Es pot emplenar el document a mà (no ho recomanem donat que pot generar errades de transcripció). Cal emplenar i signar el document que podreu descarregar des del web de la opció A , o sol·licitar a l’Ajuntament de Sanet i Negrals (previsiblement des del dia 25 de novembre).

També està el document en la URL http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17854 . Buscar «formulari per a les families. No emplenable«.

::  Dades per a emplenar el document de sol·licitud

De les dades que necessiteu per a emplenar el document de sol·licitud cal saber:

– NIA: Número d’identificació de l’alumne. Vos serà facilitat pel centre educatiu.

– Codi del Centre: Vos serà facilitat pel centre educatiu i també està disponible a http://www.cece.gva.es/ocd/areacd/es/guiadecentros.asp

– IBAN DEL COMPTE DEL SOL·LICITANT. Imprescindible per a que l’Ajuntament puga fer l’ingrés. Cal indicar número de compte en format IBAN (dues lletres i dos números + 20 dígits).

– SOL·LICITUD I RELACIÓ DE FACTURES. Si tenim més d’una factura o justificant indicarem la suma total (sempre amb IVA inclós) i després el detall de cada factura o justificant de compra.

– INDICAR DOCUMENTACIÓ APORTADA. Ací indicarem «Factures (o justificants) relacionats a l’apartat C» i si cal, altres documents presentats.

– IMPORTANT: És imprescindible que el/la sol·licitant (pare, mare, tutor…) signe el document una volta imprés.

– DNI de la persona que signa la sol.licitut.

::  Presentació

El document de sol·licitud complimentat, imprés i signat junt a l’original i fotocòpia de la factura s’han de presentar davant de l’Ajuntament de Sanet i Negrals .

Quan?

Segons informació remesa per la Conselleria d’Eduació, previsiblement, a partir del 25 de novembre es podrà accedir per mitjà del web: www.xarxallibres.edu.gva.es al formulari per a emplenar la sol·licitud que es podrà presentar fins al 10 de desembre de 2015 davant l’Ajuntament.

On?

Ajuntament de Sanet i Negrals

Agda. Ajuntament, nº 18

03769 Sanet i Negrals

Preguntar per Angeles

Horari de 9:15 a 14:00 hores.

 

Historico de noticias

Te puede interesar

[et_pb_blog_extras posts_number=»3″ offset_number=»1″ include_current_taxonomy=»on» blog_layout=»block_extended» featured_image_size=»full» excerpt_length=»0″ show_more=»off» show_author=»off» category_color=»#FFFFFF» category_background_color=»gcid-979f33e0-9008-4552-a335-42d2dadbac7c» show_comments=»off» _builder_version=»4.9.4″ _module_preset=»default» header_font=»Aclonica|700|||||||» header_font_size=»16px» meta_font=»|600|||||||» global_colors_info=»{%22gcid-979f33e0-9008-4552-a335-42d2dadbac7c%22:%91%22category_background_color%22%93}»][/et_pb_blog_extras]